SILOKING Servis

SILOKING Service Image 600

Servis  a dostupnost náhradních dílů 24 hodin denně

Servisní partneři SILOKING jsou k dispozici i mimo obvyklou otevírací dobu a mají k dispozici odpovídajícím způsobem vybavené servisní vozidlo, aby mohli provádět rychlé opravy v případě výpadku nebo poškození. Velká dostupnost dílů u servisních partnerů na místě a napojení na sklad náhradních dílů SILOKING s nočním zasíláním se starají o plošnou a rychlou distribuci náhradních dílů.

Plošná servisní síť
Uživatelům výrobků SILOKING je k dispozici plošná servisní síť, protože technika krmení se používá každý den v roce. S horkou linkou společnosti SILOKING můžete kdykoliv kontaktovat kompetentní kontaktní osobu. Program doplňuje centrální sklad náhradních dílů včetně plošné servisní sítě s auditovanými servisními partnery a vysoká místní dostupnost dílů.

Spolehlivý, kompetentní servisní partner
Servisní partneři SILOKING jsou pro techniku krmení školeni, vybaveni odpovídajícími nástroji a zásobeni náhradními díly. Ve spolupráci se servisními partnery je k dispozici nepřetržitý servis SILOKING se svojí pohotovostní linkou pro kompletní technické poradenství, aby bylo zajištěno krmení. Různé programy  pro prodloužení záruky poskytují maximální bezpečnost kalkulace a nabízejí pro každé vytížení stroje vhodný a hospodárný model.

Školení pro partnery a obsluhy strojů
Při školeních v servisním a školicím středisku SILOKING je pracovníkům servisních partnerů předáváno i know-how SILOKING. Školení řidičů krmných vozů napomáhá k zefektivnění ovládání a dosahování nejlepších pracovních výsledků.